METSÄPALVELUT

TAIMIKONHOITO
  • Varhaisperkaus, kun taimet ovat n. 1m mittaisia.
  • Taimikonharvennus, kun taimien pituus on 3m (kuusi), 4-8m (koivu) ja 5-6m (mänty)


PUUN KAADOT

  • Ensiharvennus
  • Manuaalinen hakkuu